Zamena filtera i održavanje prečišćivača vazduha – Sve što treba da znaš

  0

Ako je tvoj prostor opremljen efikasnim aparatom za tretiranje vazduha i uživaš u zdravijem okruženju, važno je da znaš da su pravilno održavanje, kao i redovno čišćenje i zamena filtera kod prečišćivača vazduha ključni za njegovu efikasnost tokom vremena.

Pojedini saveti na ovu temu koji se mogu čuti iz različitih izvora možda deluju logično, ali mogu imati više štete nego koristi.

Zato ti otklanjamo sve nedoumice kada je održavanje prečišćivača vazduha u pitanju. Pročitaj odgovore na najčešća pitanja o zameni filtera na ovim uređajima i osnovne smernice čijom primenom ćeš produžiti vek trajanja i učiniti da tvoj prečišćivač funkcioniše najefikasnije moguće.

Kako da održavaš svoj prečišćivač vazduha za najbolje performanse?

Kod održavanja ovih uređaja, filteri su od ključne važnosti. Zavisno od vrste aparata za tretiranje vazduha, kao i od vrste filtera koje koristi, razlikuje se i postupak čišćenja.

Nekada je izvodljivo usisati određeni filter s vremena na vreme kako bi se poboljšala njegova efikasnost ili produžio vek trajanja, ali to nije uvek slučaj.

Ono što je važno da znaš prilikom održavanja svog prečišćivača jeste da:

  • Pravilno održavanje filtera zavisi od njegove vrste

Često u pojedinim modelima prečišćivača možeš pronaći kombinaciju filtera (HEPA filteri, filteri sa aktivnim ugljem, sa antibakterijskim dejstvom i slično) koji zahtevaju različito održavanje – neki su perivi, nekima čišćenje nije ni potrebno, a neke jednostavno moraš zameniti.

Da izbegneš oštećenje svog uređaja ili smanjenje njegove efikasnosti, vodi se isključivo smernicama proizvođača konkretnog uređaja.

  • Pažljivo pročitaj uputstvo za upotrebu uređaja

Svaki proizvođač tačno je odredio način čišćenja, utvrdio potrebu za istim, kao i definisao okvirno vreme nakon čijeg proteka je potrebno zameniti filter.

Zbog toga je važno da detaljno pročitaš prateću dokumentaciju koja dolazi uz uređaj i pridržavaš se stavki koje su tamo navedene. Tu ćeš pronaći i informacije o filterima koji se nalaze u tvom uređaju, što će ti dosta koristiti kada dođe vreme za zamenu.

Kako da znaš kada je vreme da zameniš filter na prečišćivaču vazduha?

Prečišćivači vazduha sa indikatorom za zamenu filtera su jednostavniji za održavanje jer će ti signalizirati kada je potrebno da očistiš ili zameniš filter.

Ali šta je sa onima koji nemaju navedenu funkciju?

Ako tvoj uređaj nema indikator, prvo što je potrebno da uradiš jeste da utvrdiš koju vrstu filtera ima, kao i koji je preporučeni rok trajanja istog, odnosno nakon kog vremena ga je potrebno zameniti.

Neki proizvođači podatak koliko često treba menjati filtere na prečišćivaču vazduha iskazuju u mesecima, pa je tako najčešći preporučeni rok za zamenu HEPA filtera od 6 do 12 meseci. Međutim, kod pojedinih modela to može biti drugačije, tako da ponovo dolazimo do dela kada je važno obratiti pažnju na uputstvo i ostalu prateću dokumentaciju.

Prečišćivač vazduha u beloj boji sa prikazom važnih parametara na displeju

Pojedini proizvođači mogu radni vek filtera iskazati kroz radne sate, što je malo teže ispratiti. Ali nije nemoguće.

Jednostavno izračunaj prosek koliko na dnevnom nivou koristiš prečišćivač – da li je to par sati nakon povratka sa posla, celu noć tokom spavanja ili je uključen tokom većeg dela dana? Zatim dobijeni broj pomnoži sa brojem dana koliko koristiš uređaj i dobićeš okviran broj sati koje je filter odradio.

Ovo nije najpreciznija metoda, ali je dobra orijentacija koja će ti pomoći da adekvatno planiraš zamenu.

Uzmi u obzir kvalitet vazduha u svom prostoru

Prilikom donošenja odluke kada ćeš tačno zameniti filter, poželjno je da imaš okvirnu informaciju koliko je zagađen vazduh u tvom prostoru. Za ovo su idealni modeli prečišćivača sa indikatorom kvaliteta vazduha koji u realnom vremenu, najčešće određenom bojom, prikazuju stanje vazduha u tvom domu.

Ukoliko tvoj model ne poseduje navedenu funkciju uzmi u obzir objektivne okolnosti koje mogu uticati na nivo zagađenja: Da li pušiš ili imaš kućne ljubimce? Živiš li u području sa zagađenijim vazduhom? Da li je neko u domaćinstvu možda sklon alergijama, pa je poželjno da performanse ovog uređaja uvek budu na maksimumu zbog ublažavanja neprijatnih simptoma?

Što je veća koncentracija zagađujućih čestica u vazduhu, filtere je potrebno češće menjati ili čistiti, pa imaj ovo na umu jer dinamika navedena od strane proizvođača može biti u određenom opsegu (od 3 do 6, od 6 do 12 meseci i tome slično).

Da li je moguće očistiti filtere za prečišćavanje vazduha?

Određene vrste filtera je moguće oprati ili je predviđeno njihovo čišćenje na drugi način. Neki od njih su trajni, ali ima i onih koje je potrebno zameniti kada više ne budu dovoljno efikasni, npr. posle određenog vremena korišćenja ili broja pranja i to se obično može vizuelno utvrditi.

Ako imaš model sa perivim filterom, uvek se uveri da se dobro osušio pre nego što ga vratiš u prečišćivač i uključiš uređaj.

Možeš povremeno pokupiti prašinu sa ostalih filtera koji nisu perivi, ali znaj da se u njima nalazi i veliki broj nevidljivih čestica i da neadekvatno čišćenje koje nije predviđeno uputstvom može imati više štete nego koristi.

Zaprljan filter za prečišćivač vazduha

HEPA filteri, kao najefikasniji u zadržavanju čestica malog promera, uglavnom zahtevaju zamenu nakon određenog vremena. Takođe, najčešće ih nije moguće oprati ili na drugi način očistiti, a da se ne ugrozi njihova efikasnost.

Neadekvatnim održavanjem možeš oštetiti jedinstvenu, specijalno kreiranu teksturu HEPA filtera i potencijalno napravili prostor za prolaz zagađujućih čestica ili njihovo ponovno vraćanje u vazduh. Zato izbegavaj alternativne načine održavanja koji nisu jasno navedeni u uputstvu, ma koliko oni nekada logično i jednostavno delovali.

Određene vrste filtera dovoljno je samo oprati u rastvoru mlake vode i sapuna ili očistiti krpom. Ali to je uvek navedeno u dokumentaciji koja ih prati, pa je potrebno samo da pročitaš šta je najbolje za tvoj model.

Bez obzira na vrstu filtera, ukoliko primetiš bilo kakvo oštećenje na njima, ne oklevaj da ih zameniš.

Kako da zameniš filter na prečišćivaču vazduha?

Kao što smo više puta ponovili, i ovde je uputstvo proizvođača ključno. Nikako ne pokušavaj da samostalno zameniš filtere na prečišćivaču vazduha ukoliko je navedeno da to uradi stručno lice. Koliko god sve delovalo jednostavno, uvek postoji dobar razlog zbog kojeg je predviđeno da se taj korak prepusti ovlašćenom i posebno obučenom profesionalcu.

Kod modela kod kojih je predviđena zamena filtera od strane korisnika, sam postupak je objašnjen u sklopu uputstva i prilično je jednostavan. Iako se može razlikovati od modela do modela, navešćemo uobičajene korake kako bismo ti približili ovaj proces:

  • Nabavi adekvatan model filtera za zamenu

Potraži oznaku na filteru koji se već nalazi u tvom uređaju ili oznaku samog uređaja i pre kupovine zamenskog modela uveri se da je kompatibilan sa tvojim prečišćivačem.

Pojedini filteri kompatibilni su sa više modela, a neke možeš pronaći u više različitih varijanti – za efikasnije filtriranje dlaka kućnih ljubimaca ili njihovog mirisa, eliminaciju duvanskog dima, alergena ili slično.

  • Isključi uređaj iz struje

Proveri uputstvo da utvrdiš da li je potrebno sačekati određeni vremenski period nakon isključenja i obavezno primeni dodatne mere predostrožnosti koje proizvođač preporučuje.

  • Zameni stari filter

Jednostavno otvori uređaj na za to označenom mestu, izvuci stari filter i na njegovo mesto postavi novi. Zavisno od modela, možeš menjati čitav set ili samo jedan filter, dok su ostali trajni ili ih je potrebno zameniti nakon različitih vremenskih perioda.

  • Očisti površinu svog prečišćivača

Kada već otvaraš uređaj, pregledaj ga i ukloni prašinu sa njegove površine, posebno sa sitnih proreza i rešetkica kroz koje prolazi vazduh. Najbolji način da to uradiš opisan je u pratećoj dokumentaciji samog uređaja, ali najčešće će ti biti dovoljna suva ili vlažna krpa.

Nakon toga, zatvori ga i postupi po uputstvu koje može uključivati informacije kao što su da uključiš uređaj u određenom modu ili da resetuješ podešavanja.

Devojka otvara prečišćivač vazduha kako bi zamenila filter

Šta se dešava ukoliko ne zameniš filtere na prečišćivaču vazduha?

Neredovna zamena ili pogrešno održavanje filtera mogu dovesti ne samo do izostanka rezultata kada je prečišćavanje vazduha u pitanju, već i do oštećenja filtera što može značajno smanjiti njihovu učinkovitost. Takođe, može doći i do oštećenja samog prečišćivača, pa ti jednostavna zamena filtera više neće biti dovoljna.

Pojedine čestice mogu prolaziti kroz oštećen ili neadekvatno održavan filter i vraćati se u vazduh koji udišeš, bez da primetiš. Kada filter više nije u stanju da prečišćava vazduh usled zaprljanosti zagađujućim i ostalim česticama, to negativno utiče i na rad samog prečišćivača.

Odlaganje zamene ili čišćenja ovih važnih delova uređaja, kada za to dođe vreme, svakako nije dobra ideja. Pritom, kod većine modela, zamena filtera je krajnje jednostavna i neće ti oduzeti mnogo vremena.

Kako da tvoj prečišćivač vazduha bude efikasniji?

Pored navedenog, postoji još par stvari koje će ti pomoći da iz ovih uređaja izvučeš maksimum. Od odabira pravog modela, do njegove postavke, svaki korak ima svoje male tajne koje će ti upotrebu ovih aparata učiniti još komfornijom.

Odaberi prečišćivač vazduha sa predfilterom

Stavka koja će ti pojednostaviti održavanje i produžiti vek trajanja glavnom i ostalim filterima jeste predfilter.

Njega možeš pronaći u određenim modelima prečišćivača i uloga mu je da zadrži krupnije čestice, prašinu, dlake i ostalo kako sve to ne bi otišlo na ostale filtere i dodatno ih zaprljalo.

Predfilteri su često perivi, napravljeni od određenih vrsta materijala koji zadržavaju velike čestice i lako se održavaju. Sve što je potrebno jeste da ih s vremena na vreme očistiš ili opereš u skladu sa uputstvom i preporučenom dinamikom.

Postavi prečišćivač u prostor odgovarajuće kvadrature

Prilikom odabira prečišćivača za svoj prostor, obrati pažnju na podatak o površini za koji je svaki od modela namenjen. Nemoj kupovati model napravljen da efikasno radi u prostoriji do 60 m² i postavljati ga u duplo veći prostor. Jednostavno, njegove performanse neće biti iste.

Ovaj podatak možeš pronaći u okviru specifikacija većine ovih aparata, a pojedini imaju i određeni opseg površine koju pokrivaju, pa ih možeš koristiti i u prostorijama različite veličine.

Prečišćivač vazduha je najbolje postaviti tako da bude dovoljno udaljen od zidova i delova nameštaja, kao i drugih predmeta koji mogu blokirati ili ometati cirkulaciju vazduha.

Pravilnim pozicioniranjem prečišćivača vazduha obezbedićeš dovoljno mesta za njegov efikasan rad i maksimalan učinak, a takođe ćeš i produžiti efikasnost i vek trajanja filtera.

Prečišćivač vazduha u beloj boji u kutku sa foteljom i stočićem

Usisavaj redovno i uklanjaj prašinu

Kućna prašina, dlake kućnih ljubimaca i ostale čestice koje se pojavljuju u tvom domu mogu dodatno opteretiti filter prečišćivača.

Iako će prečišćivač znatno smanjiti količinu navedenih materija, redovno usisavanje i brisanje prašine sačuvaće njegov filter. Na taj način ostavićeš mu prostora za efikasniju eliminaciju čestica koje ne možeš da ukloniš, kao što su zagađivači hemijskog ili biološkog porekla – različita isparenja, formaldehidi, virusi i bakterije.

Uživaj u maksimalnoj efikasnosti svog prečišćivača vazduha

Pažljivo postupanje po datim smernicama i po uputstvu proizvođača za svaki konkretan model prečišćivača vazduha, ali i filtera, učiniće da duže uživaš u maksimalnoj efikasnosti ovog uređaja i izbegneš nepotrebne zamene i popravke aparata.

Pridržavaj se par jednostavnih koraka koji ti neće oduzeti vreme i bezbrižno se prepusti odličnim efektima ovih uređaja za vrhunski komfor i učinkovitost.

Podesi svoj prečišćivač na omiljene postavke i, zavisno od modela, uključi opciju tihog rada, ovlaživanja ili jonizacije i uživaj u višestruko poboljšanom kvalitetu vazduha koji će učiniti tvoj dom bezbednijim i zdravijim mestom.Ostavite komentar